Tapahtuman oletuskuva

Webinaari: Rakennetun ympäristön älykäs tiedonhallinta

23.9.2021 09:30

Online

Tervetuloa Civilpointin ja M-Filesin maksuttomaan yhteiswebinaariin!

Webinaarin sisältö:

09:30-09:40 Tervetuloa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan webinaariin!

Civilpointin liiketoimintajohtaja Jani Myllymaa avaa tilaisuuden esittelemällä Civilpointin yrityksenä ja näkemyksiämme rakennetun ympäristön tiedonhallinnasta.

09:40-10:00 Mitä on älykäs tiedonhallinta?

M-Filesin järjestelmäarkkitehti Antti Hamara tulee vastaamaan esityksessään seuraaviin kysymyksiin:

 • Kuinka älykkään tiedonhallinnan avulla voidaan varmistaa aineistojen helppo löydettävyys ja ajantasaisuus?
 • Kuinka älykäs, metatieto-ohjattu tiedonhallinta helpottaa käyttäjien työtä?
 • Kuinka helpottaa käyttöönottoa tarjoamalla ratkaisu sinne missä käyttäjät työtään tekevät?

10:00-10:15 Hanketta tukevaa tiedonhallintaa

Civilpointin ohjelmistoasiantuntija Lassi Hörkkö tulee esittelemään, miten M-Filesia hyödynnetään rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa. Varsinkin, kun puhutaan projekti työskentelystä. Avainsanoja:

 • YIV-ohjeistukset
 • Käyttäjähallinta ja tiedostojen jakaminen
 • Hyväksyntäkierrot
 • Aineistokokoelmat ja -luettelot
 • Versiohistoria ja tiedostojen muokkaaminen

10:15-10:20 Tauko

10:20-10:35 Suunnitteluohjelmistojen käyttöä tukevaa tiedonhallintaa

Ohjelmistoasiantuntija Jani Laukkanen menee esityksessään suunnittelijan työpöydälle näyttäen, miten M-Files ympäristö mukautuu osaksi suunnittelijan arkea. Avainsanoja:

 • CAD työskentely ja referenssit
 • Suunnittelun tiedonsiirtoformaatit
 • Tietomallintaminen
 • Quadri

10:35-10:50 Tiedonhallinta työmaalle

Civilpointin ohjelmistoasiantuntija Erno Tiensuu tulee esittelemään, miten M-Filesiin luodulla prosessilla tuetaan urakan toteutusvaihetta. Erno esittelee myös M-Filesin ja Trimble Connectin välille rakennettua integraatiota, ja sen tuomia hyötyjä projekti työskentelyyn. Avainsanoja:

 • Koneohjausmalli
 • Toteumamalli
 • Maastokäynnit
 • Trimble Connect

10:50-11:00 Yhteenveto ja kysymykset

Voit ilmoittautua, vaikka et pääsisi mukaan live-webinaariin, sillä lähetämme kaikille ilmoittautuneille linkin tallenteeseen.

Esiintyjät vasemmalta oikealle: Lassi Hörkkö, Erno Tiensuu, Jani Laukkanen, Jani Myllymaa ja Antti Hamara

yhteiskuva_mv_pieni.png (117 KB)

Lippuja ei enää tarjolla.

Ajankohta

Alkaa:  

23.9.2021 09:30

Päättyy:  

23.9.2021 11:00

Lisää tapahtuma kalenteriisi

Tapahtumapaikka

Online


Lisätiedot

Tietosuojaseloste, tapahtumat ja koulutukset

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin ylläpitäjä:
Point Group Oy
Klovinpellontie 1-3, 02180 Espoo
Y-tunnus: 2910826-9
Vaihde (09) 2313 2150

Rekisterin yhteyshenkilö
Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastataan viikon kuluessa.

Yhteyshenkilö:
Talousjohtaja Kirsi Palmroos
Klovinpellontie 1-3 02180 Espoo
puh. (09) 2313 2150

Rekisterin nimi
Point Group Oy:n koulutus- ja tapahtumarekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tarkoitus on ylläpitää Point Group Oy:n järjestämiin tapahtumiin ja koulutuksiin ilmoittautuneiden henkilöiden tietoja. Rekisteriä käytetään tapahtumien hallinnointiin, viestintään ja laskutukseen liittyvissä asioissa.

Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot asiakkaista:

 • Organisaation tiedot, kuten y-tunnus, yritys/yhteisön nimitiedot, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, taustatiedot (mm. toimiala, henkilökunta- ja liikevaihtoluokka)
 • Asiakkaan/kontaktin tiedot, kuten etu- ja sukunimi, titteli, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • Tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ilmoittautumispäivä, perumispäivä, tapahtuman aihe ja viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot
 • Ruokavalio/-allergia
 • Mahdolliset lisätiedot (osallistumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvät lisätiedot)
 • Lupatiedot, kuten suoramarkkinointiluvat ja –kiellot
 • Muita asiakkuuden hallintaan liittyviä luokittelu- ja markkinointitietoja

Rekisterin tietolähteet
Henkilötiedot kerätään joko henkilöltä itseltään tai joltain muulta henkilöltä samasta organisaatiosta (oppilaitoksesta/yritykseltä). Rekisterin henkilötietoja ei yhdistetä muihin tietolähteisiin.

Henkilötietojen luovutukset
Tapahtumaan ilmoittautuneiden nimet ja yhteystiedot julkaistaan osallistujien suostumuksella. Lista tapahtumiin ilmoittautuneista on nähtävissä tapahtumasivulla ja/tai tapahtumassa jaettavassa osallistujalistassa. Ruokailun tai majoituksen järjestäjälle ilmoitetaan erikoisruokavaliot, henkilömäärät sekä tapahtuman järjestämiseen tarvittavat henkilötiedot kuten majoittujien nimilistat. Muiden yritysten kanssa yhteistyössä järjestettävien tapahtumien osallistujatiedot jaetaan tarvittavilta osin järjestäville organisaatioille.

Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muunlaisin teknisin keinoin suojattuja. Talletettuihin tietoihin on rajoitetut käyttöoikeudet. Asiakasrekisteriin ja henkilötietoja koskeviin tiedostoihin pääsevät vain sellaiset henkilöt, joilla työtehtäviensä vuoksi on käyttöoikeus tietokantoihin.

Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Korjausoikeus
Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen henkilötiedon korjaamista. Korjausvaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.
Kieltopyyntö on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti allekirjoitetulla asiakirjalla kirjeitse, sähköpostilla tai henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntö, korjausvaatimus tai kieltopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:
Point Group Oy / Rekisteriselosteet
Klovinpellontie 1-3
02180 Espoo

Tai sähköisesti osoitteeseen
rekisteriseloste@pointgroup.fi